Co Nas Wyróżnia

Jesteśmy nowoczesną placówką, uwzględniającą indywidualne potrzeby naszych podopiecznych. Każde dziecko jest dla nas wyjątkowe i ważne, dlatego staramy się ukształtować je zgodnie z jego możliwościami, potrzebami, predyspozycjami i talentami.

Jesteśmy przedszkolem, które łączy, a nie dzieli. Ponadwyznaniowy charakter przedszkola uczy wzajemnej akceptacji, szacunku i miłości do drugiego człowieka. Chcemy by każdy czuł się tu szczęśliwy. Wiedza przekazywana jest dzieciom w bardzo przystępny sposób, poprzez zabawę, tak by była dla nich radością i zachęcała do dalszego rozwoju

Przygotowujemy dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego w oparciu o podstawę programową zatwierdzoną przez MEN (Ministerstwo Edukacji Narodowej).

Jesteśmy nastawieni na dialog i współpracę z rodzicami, by wychowanie naszych podopiecznych było spójne i przynosiło dobre efekty.

Przekazujemy i uczymy uniwersalnych wartości chrześcijańskich, by dzieci mogły odkrywać jak ważny jest szacunek do Boga i drugiego człowieka.