Opis Przedszkola

Opis przedszkola

Chrześcijańskie przedszkole Genesis w Czerwionce-Leszczynach jest nowoczesną placówką, zapewniającą bezpieczne warunki rozwoju dziecka, wykorzystując najnowsze techniki edukacyjne i szereg zajęć dodatkowych. Funkcjonujemy na praktycznych zasadach Słowa Bożego. Szczególnie inspiruje nas fakt że te zasady w skażdym pokoleniu przynoszą dobre owoce. Jesteśmy ukierunkowani na kształcenie przez system wychowawczy oparty na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. Oznacza to, iż nasza placówka ma charakter ponadwyznaniowy, nie utożsamiamy się z żadną denominacją religijną. Kształtujemy w dzieciach postawy szacunku, empatii, życzliwości i posłuszeństwa. Naszym celem jest najlepsze przygotowanie dziecka do szkoły, w miłej i przyjaznej atmosferze. Chcemy ukierunkować jego rozwój zgodnie indywidualnymi możliwościami
i zainteresowaniami.

Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli, mającym tak bogaty zakres usług dydaktyczno- wychowawczych. Tworzymy warunki, które wieloobszarowo stymulują rozwój dziecka poprzez doświadczanie, eksplorację świata i poznawanie kultury. Realizujemy program zgodnie z zatwierdzoną przez MEN podstawą programową dla wychowania przedszkolnego.

Wszyscy nasi podopieczni uczestniczą w następujących zajęciach:

  • Dogoterapia;
  • Hipoterapia;
  • Specjalistyczne zajęcia z logopedą;
  • Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej;
  • Choreoterapia;
  • Zajęcia kształtujące kompetencje społeczno-emocjonalne w formie audycji i koncertów edukacyjnych.

By zapewnić tak wszechstronny rozwój dzieci, nasza placówka zatrudnia doświadczoną kadrę pedagogiczną oraz współpracuje z wieloma wykwalifikowanymi specjalistami i terapeutami.