Plan Dnia

6:30 – 8.30 Schodzenie się dzieci. Stwarzanie warunków do swobodnych zabaw odpowiadających zainteresowaniom dzieci. Praca indywidualna i zespołowa. Zabawy ruchowe, zabawy zorganizowane.
8:30 – 8:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do śniadania.
9:05 – 9:40 Zajęcia dydaktyczne zgodne z PP
9:40 – 9:55 Zabawy dowolne
9:55 – 10:15 Zajęcia dydaktyczne zgodne z PP
10:15-10:25 Drugie śniadanie
10:25 – 11:15 Wyjście na spacer/ na plac zabaw
11:15 – 11:40 Zabawy dowolne lub zorganizowane.
– Wtorek – język angielski
– Czwartek – lekcja biblijna
11:40 – 11:50 Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne
11:50 – 12:10 Obiad
12:10 – 12:30 Czynności higieniczne, przygotowanie do odpoczynku.
12:30 – 13:30 Odpoczynek / drzemka
12:30 – 13:40 Czynności higieniczne, przygotowanie do podwieczorku
13:40 – 14:00 Podwieczorek
14:00 – 17:00 Zabawy dowolne i zorganizowane, praca z dzieckiem uzdolnionym, praca wyrównawcza. Czytanie bajek. Rozchodzenie się dzieci.