Zajęcia dodatkowe

DOGOTERAPIA

Dogoterapia – metoda wzmacniająca rozwój dziecka, w której motywatorem jest wyszkolony pies, prowadzony przez terapeutę. Celem zajęć, które prowadzimy jest wytworzenie pozytywnych emocji, przełamywanie lęków oraz stymulowanie zmysłów. Odpowiednio zorganizowane zabawy i ćwiczenia usprawniają sferę poznawczą i intelektualną dziecka. Uczą empatii i wrażliwości. Pies motywuje i zwiększa możliwości przyswajania, i zapamiętywania nowych treści.

HIPOTERAPIA

Hipoterapia – metoda wzmacniająca sprawności psychomotoryczne z udziałem terapeuty i odpowiednio wytresowanego konia. Zajęcia prowadzone w naszym przedszkolu mają na celu wytworzenie spokojnej, łagodnej atmosfery, wzmacnianie sprawności ruchowych, sensorycznych i społecznych, korygowanie postaw ciała, regulowanie napięcia mięśniowego, pobudzanie zmysłów, zwiększanie możliwości skupiania i koncentracji uwagi, doskonalenie równowagi i poczucia rytmu.

SPECJALISTYCZNE ZAJĘCIA Z LOGOPEDĄ

Zajęcia z logopedą prowadzone w naszej placówce obejmują wczesną diagnozę, korekcję zaburzeń mowy oraz szeroko rozumianą profilaktykę. Celem ćwiczeń i zabaw logopedycznych jest usprawnianie narządu mowy, poszerzanie słownictwa, kształtowanie umiejętności płynnych wypowiedzi oraz przygotowanie do nauki czytania i pisania.

ZAJĘCIA Z GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ

Zajęcia gimnastyki korekcyjnej prowadzone w naszym przedszkolu korygują wady postawy ciała, wzmacniają różne partie mięśniowe. Naszym celem jest wyrobienie nawyków utrzymywania prawidłowej postawy ciała, poprawę koordynacji ruchowej, rozciąganie i wzmacnianie mięśni, przeciwdziałanie powstawaniu wad postaw. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowanego terapeutę, który wykorzystuje atrakcyjne, dostosowane do wieku metody.

CHOREOTERAPIA

Choreoterapia to inaczej terapia tańcem i ruchem. Wprowadzając zajęcia z choreoterapii w naszym przedszkolu pragniemy uwrażliwić dzieci na muzykę, nauczyć rozpoznawania i pokazywania swoich emocji w tańcu i ruchu. Celem choreoterapii jest poprawa nastroju, rozładowanie stresu i różnych napięć, zwiększenie sprawności fizycznej i ruchowej. Udział w zajęciach pozwala dzieciom na zwiększenie pewności siebie, uczy poczucia rytmu i przełamywania wstydu.

W naszym przedszkolu cyklicznie odbywają się audycje i koncerty edukacyjne. Pragniemy w przystępny i atrakcyjny sposób uwrażliwić dzieci na kulturę, przybliżyć im podstawowe zagadnienia dotyczące muzyki, pokazać, jak ważną rolę pełni ona w życiu każdego człowieka. Dzieci mają możliwość zapoznania się z instrumentami muzycznymi, przedstawiane im są różne style muzyczne, poznają nowe dźwięki. Wszystko w atmosferze pełnej radości i zabawy.

ZAJĘCIA KSZTAŁTUJĄCE KOMPETENCJE SPOŁECZNO-EMOCJONALNE W FORMIE AUDYCJI I KONCERTÓW EDUKACYJNYCH